Egzaminy zewnętrzne

Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2024

31 maj 2024

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2024.

Harmonogram ustnej części egzaminu maturalnego - maj 2024

18 marzec 2024

Zapraszmy do zapoznania się z harmonogramem matury ustnej w sesji maj 2024.

Harmonogram egzaminu maturalnego maj 2024

21 luty 2024

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu maturalnego w części pisemnej sesja maj 2024.

Testy egzaminacyjne opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

01 luty 2024

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info  W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe...

Harmonogram egzaminu zawodowego - sesja styczeń 2024

19 grudzień 2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu zawodowego, który odbędzie się w sesji styczeń 2024.

Harmonogram egzaminu zawodowego - sesja czerwiec 2023

19 maj 2023

Informujemy, że dostępny jest hamonogram egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2023.

Harmonogram ustnych egzaminów - matura 2023

12 kwiecień 2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem ustnych egzaminów maturalnych w sesji maj 2023.

Matura 2023

10 listopad 2022

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu maturalnego maj 2023 oraz wykazem materiałów i przyborów według przedmiotów egzaminacyjnych. Harmonogram egzaminu maturalnego - maj 2023 (część pisemna) Wykaz materiałów i przyborów...

Harmonogram egzaminu zawodowego - sesja czerwiec - lipiec 2022

26 maj 2022

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu zawodowego - sesja czerwiec - lipiec 2022.

Egzamin maturalny - maj 2022

13 kwiecień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem maturalnym maj 2022 oraz zestawem materiałów i przyborów egzaminacyjnych.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń - luty 2022

09 grudzień 2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2022.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czerwiec 2021

04 czerwiec 2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec 2021. Harmonogram egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czerwiec 2021

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa.

Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego jest uzależniony od konkretnej ‎kwalifikacji.Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer