Rozpoczęcie roku szkolnego

29 sierpień 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach 03. 09. 2018 r. sala 310 godz. 8.00 Klasy I Szkoły Branżowej – kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, fryzjer Klasa...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19 czerwiec 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22 czerwca 2018 r. : Klasy I - godz. 11.00 Klasy II - godz. 9.30 Klasy III - godz. 8.00 SALA 310

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY

07 maj 2018

W czwartek 10 maja 2018 roku odbędzie się Dzień Otwarty w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach. Zapraszamy gimnazjalistów zainteresowanych nauką w naszej placówce. Zaprezentujemy obecne u nas kierunki kształcenia, możliwości...

Terminy zjazdów w szkołach dla dorosłych

18 styczeń 2018

Informujemy, że zjazdy w szkołach dla dorosłych w miesiącu lutym odbędą się w następujących terminach: 10.02.2018 r. - 11.02.2018 r. (wszystkie semestry) oraz 24.02.2018 r. - 25.02.2018 r. (wszystkie semestry).

Uczniowie "Dla Niepodległej"

W Zespole Szkół ZDZ w Kielcach uroczyście obchodzono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez cały miesiąc od 11 października do 11 listopada z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego realizowaliśmy projekt „Dla Niepodległej”. Jego celem było przypomnienie polskiej historii i propagowanie wartości patriotycznych. Jedną z pierwszych inicjatyw było ogłoszenie konkursów klasowych i indywidualnych. Zadaniem dla klas było...

Dar dla Niepodległej

Dar dla Niepodległej

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi z Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach kilka razy w roku organizuje duże zbiórki krwi we współpracy ze  świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W dniu 8.  listopada 2018 r. zorganizował akcję pod hasłem „100 dawców na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Lekcja otwarta o kulturze Ukrainy

Lekcja otwarta o kulturze Ukrainy

Społeczność uczniowska Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach  od ubiegłego roku ma międzynarodowy charakter. Naszymi uczniami są młodzi ludzie z Ukrainy. Umożliwiając młodzieży integrację i wzajemne poznanie Pani Ewa Jeziorska - nauczyciel wiedzy o kulturze zorganizowała lekcję otwartą na temat Ukrainy. 29 października uczniowie z Ukrainy przedstawili krótkie prezentacje na temat swojej ojczyzny. Poznaliśmy godło, flagę...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Tradycją Zespołu Szkól ZDZ w Kielcach jest udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W tym roku odbywał się on w dniach od 15. do 19. października. W ramach akcji w poniedziałek zorganizowano warsztaty doradztwa zawodowego. Pani pedagog Anna Kokocka poprowadziła zajęcia na temat rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych.

Szkoły ZDZ na Kongresie Edukacja Przyszłości

W dniach 3-4 X 2018 w Kieleckim Centrum Targowym odbywał się Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. Na imprezie promującej nowoczesną edukację nie mogło zabraknąć Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. Nasi uczniowie i nauczyciele na perfekcyjnie zorganizowanym stoisku promocyjnym prezentowali ofertę naszej placówki. Wydarzeniem towarzyszącym Targom był zorganizowany z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Ogólnopolski Kongres...

Mundurowa wycieczka

Kompania Honorowa Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach jest chlubą naszej szkoły. Mundury uczniów Zespołu Szkół ZDZ są widoczne na każdej kieleckiej uroczystości o charakterze patriotycznym oraz na wielu w całej Polsce. Młodzież z klas mundurowych stale pracuje nad swoimi umiejętnościami z zakresu musztry i wojskowości. W dniach od 3 do 6 października grupa uczniów...

Uroczyste ślubowanie

Uroczyste ślubowanie

„Ślubuję” – słowa będące obietnicą godnego reprezentowania Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach w dniu 28. września 2018 r. wypowiedziało na Placu Wolności ponad 200 uczniów klas I. Uroczystość opartą na ceremoniale wojskowym rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym. Po niej nastąpił przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości głównymi ulicami miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie...

Integracja klas I

Tradycją Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach są obozy dla klas I organizowane na początku roku szkolnego. W tegorocznym wyjeździe w dniach od 13. do 15. września wzięło udział ok. 200 pierwszoklasistów z naszej szkoły. Celem obozu było wzajemne poznanie się uczniów i wychowawców, integracja klas, a także przygotowanie do uroczystości ślubowania, które odbędzie się 28...

dziennik

wirtualny spacer