Dyrektor Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zbigniew Ciupiński serdecznie zaprasza na Uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych i niemundurowych, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2024 roku na Placu Artystów w Kielcach.


Program:
Godz. 12.00-13.00 – uroczysta msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach, ul. 1 Maja 57
Godz. 13.00-13.30 – przemarsz pododdziałów i gości ulicami miasta na Plac Artystów
Godz. 13.30-14.50 – Uroczysty Apel na Placu Artystów:
- pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach
- podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego
- ceremonia ślubowania
- przemówienia okolicznościowe
- defilada pododdziałów
Godz. 14.50 – koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia
Godz. 15.00 – degustacja żołnierskiej grochówki

zaproszenie

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer