Co nowego w naszej szkole

Zapraszamy do zapoznania się z nowinkami w Szkołach ZDZ w Kielcach zaplanowanymi od roku szkolnego 2024/2025

Klasa medyczno - ratownicza to klasa stworzona dla uczniów, którzy chcieliby w przyszłości osiągnąć bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego by dostać się na wyższe uczelnie medyczne. Aby zrealizować ten cel został specjalnie dobrany program kształcenia oparty o rozszerzone przedmioty - biologię, chemię i matematykę, a w ramach przedmiotu uzupełniającego - pomoc przedmedyczną z elementami anatomii i fizjologii człowieka. 

Zapewniamy naukę w komfortowych warunkach, w doskonale wyposażonych pracowniach. Najważniejsza jest jakość dlatego zajęcia obowiązkowe w tej klasie odbywać się będą w godzinach 8:00 - 14:00 i prowadzone będą przez najlepszych specjalistów. Codziennie gwarantujemy obiad w formie cateringu. 

Od godziny 14:00 zaplanowane są zajęcia fakultatywne w tym: konsultacje maturalne, zajęcia sportowe (fitness, siłownia, judo), zajęcia relaksacyjne (mindfulness), warsztaty psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w zależności od potrzeb uczniów.

O przyjęciu do klasy medyczno - ratowniczej decyduje:

- wyniki z egzaminu na koniec ósmej klasy,

- oceny na świadectwie, w tym oceny z matematyki lub fizyki, biologii i chemii,

- dodatkowo punktowane jest świadectwo z czerwonym paskiem oraz

- konkursy kuratoryjne, konkursy wiedzy, osiągnięcia artystyczne lub sportowe.   

 

Klasa wojskowo - sportowa (ZDZ Fight Class) to pierwsza w województwie świętokrzyskim klasa, która łączy aż trzy walory - naukę w liceum, zajęcia z wojskowości (Oddział Przygotowania Wojskowego realizowany w ramach programu edukacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej) oraz innowacyjny program wychowania fizycznego poszerzonego o sporty walki.

W dobie dużej popularnoci dyspcypliny MMA wśród młodzieży oraz prowadzenia zdrowego trybu życia coraz więcej ludzi decyduje się na rozpoczęcie swojej sportowej przygody na macie i podążaniu drogą, którą wybrali ich sportowi idole. Szkoła ZDZ w Kielcach daje możliwość kształtowania przez sport charakteru młodego człowieka, gdyż sporty walki idą w parze z ogromną ilością wyrzeczeń, dyscyplinują, uczą szacunku oraz pokazują czym jest ciężka praca i co można osiągnąć poprzez postawione sobie cele.

Sporty walki są pożądane w Oddziałach Przygotowania Wojskowego, a umiejętność walki wręcz zdecydowanie przyczyni się do atrakcyjności przyszłego kandydata na stanowisko żołnierza zawodowego. Klasa wojskowo - sportowa to nauka w liceum na wysokim poziomie. Ukończenie tej klasy to przede wszystkim uzyskanie wykształcenia średniego, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz uzyskanie zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie klasy o profilu wojskowym z programem poszerzonym o sporty walki, dzięki któremu absolwent zyskuje dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe w Polsce.

judo wojsko2 wojsko1

Kandydat do klasy wojskowo - sportowej (ZDZ Fight Class) musi posiadać właściwą kondycję fizyczną poświadczoną zaświadczeniem lekarskim oraz zaliczyć testy sprawnościowe i siłowe na dobrym poziomie (o szczegółach kandydat zostanie poinformowany w toku procesu rekrutacyjnego). 

 

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer