Warunki rekrutacji

INFORMACJA DLA UCZNIÓW
DOTYCZĄCA REKRUTACJI do klas I

Przy zapisach do naszych szkół obowiązuje zasada powszechnej dostępności.

Zasady rekrutacji
na rok szkolny
 2024/2025

Kandydat składa podanie do szkoły.

1. Podania można składać:

- w formie oryginalnej: osobiście w sekretariacie szkoły, wysyłamy pocztą lub umieszczamy w skrzynce przy wejściu do budynku szkoły,

- poprzez opcję "Zapisy on-line” na www. szkoly.zdz.kielce.pl,

- w formie skanu: wysyłamy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wzór podania dostępny jest w zakładce "Rekrutacja".

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły oryginały dokumentów:

świadectwo ukończenia szkoły;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego po SP;
- karta zdrowia ucznia;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie (dotyczy technikum i szkoły branżowej);
- orzeczenie psychologiczne (dotyczy zawodu kierowca-mechanik w szkole branżowej);
2 zdjęcia legitymacyjne. 

         Warunkiem przyjęcia do oddziału integracyjnego ucznia niepełnosprawnego jest złożenie powyższych dokumentów oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.Branżowej Szkole I stopnia istnieją oddziały integracyjne, w których młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może zdobywać zawód (należy dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. W Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość kształcenia się w oddziałach dwujęzycznych. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły

6.Technikum Zawodowym istnieje możliwość wyboru edukacji mundurowych. W przypadku zadeklarowania swojego uczestnictwa w klasie mundurowej tj: policyjnej, wojskowej, strażackiej lub służb więziennych należy podać informację związaną z koniecznym umundurowaniem:

-wzrost;
-
obwód klatki piersiowej;

-obwód pasa;
-obwód bioder;
-obwód głowy;
-długość stopy;
-
rozmiar koszulki: S, M, L, XL, XXL.

7. Branżowa Szkoła II stopnia jest szkołą na podbudowie branżowej szkoły I stopnia. Aby się do niej zapisać należy uzupełnić podanie (patrz punkt 1), a po zakończeniu szkoły dostarczyć brakujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
- zaświadczenie o nauczanym zawodzie w branżowej szkole I stopnia - druk MEN-I/76
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie;
- orzeczenie psychologiczne (dotyczy zawodu technik transportu drogowego w szkole branżowej);
- zdjęcia - 2 sztuki.

8. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Aby zapisać się liceum ogólnokształcącego dla dorosłych należy uzupełnić podanie oraz dostarczyć następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego po SP lub gimnazjum;
2 zdjęcia legitymacyjne.

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer