Godziny pracy:

  • od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

Pracownik biblioteki:

  • Katarzyna Nawrot 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM ZAWODOWEGO
im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach


I. Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku, również w okresie ferii i wakacji.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

II. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
- lektury na okres 3 tygodni
- pozostałe książki na okres 1 miesiąca
- podręczniki na okres 10 miesięcy od września do czerwca.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III. Godziny otwarcia biblioteki

1. Godziny otwarcia biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
2. Uczniowie mogą wypożyczać książki w okresie ferii i wakacji.

 

 

 

Lekcja biblioteczna - projekt klasy II b TL 

Realizację projektu klasa 2b technik logistyk rozpoczęła od wizyty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej historii pisma i książki. W czasie zajęć poznali najważniejsze zabytki literatury polskiej, mogli również z bliska zobaczyć starodruki przechowywane w zbiorach biblioteki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

W roku 2018 Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach uczestniczył w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem jest poprawa czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.  W związku z tym uczniowie Niepublicznego Technikum Zawodowego tworzyli projekty edukacyjne związane z rozwojem naszej biblioteki szkolnej oraz propagowaniem czytelnictwa.

"Do twarzy mi z książką" - projekt klasy I a TL

Uczniowie klasy 1 A technik logistyk zaproponowali, aby zrealizować projekt, który łączyłby zainteresowania fotografią i literaturą. Pomysł został zatytułowany „Do twarzy mi z książką” Celem projektu było przygotowanie wystawy prac wykonanych przez wszystkich uczniów w klasie. Należało wykonać zdjęcie portretowe wraz z ulubioną książką. Do zdjęcia dołączona została krótka recenzja napisana przez ucznia, zachęcająca rówieśników do przeczytania polecanej pozycji.

"Klasa na okładkę" - projekt II a TL

Dnia 23.11.2018 r. klasa II a technik logistyk Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach zrealizowała ciekawy projekt, którego głównym celem była popularyzacja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań uczniów. Zadaniem uczestników było wybranie jednej książki i przygotowanie odpowiedniej stylizacji, która stanowiłaby odwzorowanie okładki.

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer