O nas

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zaprasza młodzież i dorosłych do podjęcia nauki. Zajęcia organizowane są  w systemie dziennym, wieczorowym (stacjonarnym) i zaocznym. Wybór kształcenia w Zespole Szkół ZDZ to szansa na uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzone są  w stale modernizowanych i wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracowniach. Wysoką jakość usług edukacyjnych potwierdza liczba blisko 40 tysięcy absolwentów.

Oferujemy naukę w Technikum Zawodowym, Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi. Szczególną popularnością cieszą się klasy mundurowe: wojskowe, policyjne, strażackie, służb więziennych. 

Kształcimy młodzież i dorosłych w wielu atrakcyjnych zawodach, m. in.: technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych (pełna oferta znajduje się w menu w zakładce kierunki kształcenia).

 

10 powodów, dla których warto wybrać naukę w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach:

  • oferowana nauka w atrakcyjnych zawodach i poszukiwanych specjalnościach;
  • kształcenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania);
  • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych;
  • udział w bezpłatnych obozach (np.: integracyjnym, narciarskim, survivalowym);
  • kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie;
  • uprawnienia szkół publicznych;
  • zajęcia w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych;
  • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne (m.in.: teatralne, taneczne, wokalne, sportowe, informatyczne i turystyczne);
  • uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach.

 

 

 

 

 

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer