Aktualności

Dnia 06.12.2019 r. uczniowie klasy II a kształcący się w zawodzie technik logistyk oraz klasy II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zakończyli pierwszy etap II Edycji Grantu - pt. „DUALNY MODEL 3D – DORADZTWO DOSKONALENIE DOŚWIADCZENIE”. Przez miesiąc czasu poszerzali swoją wiedzę z przedmiotów zawodowych u jednego z dziewięciu pracodawców z terenu miasta Kielce.

Przez ten czas mogli obserwować pracę zakładów logistycznych lub gastronomicznych jak również brać czynny udział w ich funkcjonowaniu.  Uroczystym zwieńczeniem była debata, która odbyła się w miniony wtorek. Zostali zaproszeni na nią pracodawcy, u których uczniowie realizowali kształcenie dualne, Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, nauczyciele oraz sami uczestnicy grantu. Debatę poprowadziła Pani Monika Skowron Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Edukacyjno – Zawodowego ZDZ w Kielcach. Jednym z elementów debaty były prezentacje, które przygotowali i przedstawili uczniowie. Mogli w ten sposób zobrazować wszystkim zebranym czego się nauczyli i doświadczyli podczas kształcenia dualnego u pracodawców. Niezwykle budującym był fakt, że młodzież podczas 188 godzin spędzonych u pracodawców wykazała się wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem w naukę i pracę. Zarówno uczniowie jak i pracodawcy byli bardzo zadowoleni z tego czasu. Po zakończeniu debaty wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali uczniowie pod kierownictwem nauczycieli zawodu.

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer