Aktualności

W dniu 17 kwietnia 2024 r. na Placu Artystów w Kielcach miała miejsce uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych i niemundurowych. W samo południe w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka. Przemarsz pododdziałów i gości na Plac Artystów wzbudził zainteresowanie mieszkańców miasta. Na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie zawsze uczyć się najlepiej, stać na straży honoru i godności oraz dobrego imienia Szkoły.

Świadkami tej podniosłej chwili byli rodzice, wychowawcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, władz państwowych i samorządowych, dowódcy i komendanci służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Tak ważne wydarzenie uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach oraz występ Orkiestry Wojskowej z Radomia.

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer