Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z edukacji mundurowych w Zespole  Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach są realizowane od 2009 r. Program zajęć dodatkowych z edukacji mundurowych został przygotowany przez specjalistów w oparciu o przepisy prawa oświatowego i zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Podczas nauki w Szkołach ZDZ w Kielcach uczniowie zdobywają wykształcenie, atrakcyjny zawód jak również poszerzają swoją wiedzę o treści, które wykraczają poza podstawowy program nauczania.

Zajęcia dodatkowe z edukacji mundurowej to przede wszystkim zdobywanie nowych, atrakcyjnych na aktualnym rynku pracy kwalifikacji, to rozwój zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności i sprawności, to pierwszy krok do profesjonalnego wykształcenia zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze specyfiką zajęć dodatkowych z edukacji mundurowych realizowanych w Szkołach ZDZ w Kielcach:

Edukacja policyjna

Edukacja wojskowa

Edukacja strażacka

Edukacja bezpieczeństwo wewnętrzne

Edukacja służby więzienne

Edukacja transportowa

Edukacja barmańska

Edukacja stylizacja i wizaż

Edukacja e-biznes

dziennik

logowanie_office1.jpg

ikona pytania 3

wirtualny spacer

wirtualny spacer